Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU OTOLISTA.PL

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie:
otolista.pl – serwis internetowy czyli zbiór tekstów, grafik lub innych treści wprowadzonych do serwisu przez autorów lub użytkowników prezentowany w postaci zebranych stron internetowych dostępnych pod adresem www.otolista.pl
Użytkownik – osoba fizyczna, zarejestrowana lub nie zarejestrowana w otolista.pl korzystająca z treści publikowanych przez otolista.pl.


otolista.pl może prezentować na stronach internetowych wydarzenia oraz oceny i opinie użytkowników oraz ich listy.

W momencie dodania tekstu przez użytkownika poprzez specjalne formularze do zawartości otolista.pl tekst staje się własnością otolista.pl i może być wykorzystywany przez otolista.pl w dowolnych celach w tym w celach marketingowych i promocyjnych.

otolista.pl może wysyłać do zarejestrowanych użytkowników informacje drogą mailową na temat nowych funkcjonalności oraz innych treści związanych z serwisem otolista.pl

Użytkownicy, którzy utworzą nowe listy zostaną automatycznie zarejestrowani w bazie danych otolista.pl.

Użytkownicy zerejestrowaniu mogą korzystać z następujących funkcjonalności:

  • dodawać nowe listy
  • edytować istniejące listy
  • usuwać istniejące listy


Jeden użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta na otolista.pl.
otolista.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym regulaminie. Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.
otolista.pl zastrzega sobie prawo do czasowego blokowania konta użytkownika bez podania przyczyny.
otolista.pl nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez użytkowników. Wszelkie poglądy i treści użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
otolista.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania otrzymanych od użytkowników danych do celów marketingowych i promocyjnych. otolista.pl nie udostępni / nie sprzeda danych użytkowników nieuprawnionym ustawowo podmiotom.
Firma Net Complete będąca administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich użytkowników serwisu otolista.pl. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez otolista.pl i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
W przypadku podawanych danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu świadczenia danej usługi, oraz w usługach komercyjnych) - użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego nadanego mu na mocy umowy o świadczenie usług, przez otolista.pl oraz podmioty przez nią upoważnione, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez otolista.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem.
Użytkownik może usunąć swoje konto z portalu otolista.pl. Usunięcie konta powoduje wykasowanie całej aktywności danego użytkownika.

Rejestracja w serwisie oznacza, że zainteresowany zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku.
Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą e- mail z Serwisu otolista.pl 

Nowa lista | O co biega? | Logowanie | Kontakt | Regulamin korzystania