Strona głównaBiznesKto powinien znać formułę Wilsona?

Kto powinien znać formułę Wilsona?

Regularna rotacja towarów to cel zasadniczy każdego magazynu i sprawnego systemu logistycznego. Zadaniem zarządzania zapasami jest też utrzymywanie niskich kosztów magazynowania, regularnego transportu towarów razem z utrzymaniem wysokiego poziomu usług dla klientów. Ci z kolei chcieliby zoptymalizować zakupy towarów w taki sposób, aby móc korzystać ze stałych dostaw jednocześnie unikając nadmiarów lub niedoborów. Na szczęście istnieją sposoby na pogodzenie różnych celów przedsiębiorstwa. Czy sprawdzą się w każdym przypadku? 

Zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa 

Termin “zarządzanie zapasami” jest jednym z głównych zadań dla osób prowadzących magazyny logistyczne. Jest to ogół działań niezbędnych do transportu towarów w zakresie szeroko pojętej logistyki. Właściwie prowadzone zarządzanie prowadzi do takiego stanu, w którym magazyn posiada minimalną ilość zapasów konieczną do funkcjonowania całego łańcucha dostaw. Każde zakłócenie tego procesu powoduje straty czasowe lub finansowe magazynu. Nowoczesne systemy zarządzania magazynem poza samymi zapasami zajmują się jeszcze dwoma dziedzinami:

  • kontrolą stanu zapasów – to pozwala zdobyć pełne informacje na temat ilości towaru, jego charakterystyki oraz umiejscowienia w powierzchni magazynowej.
  • optymalizacją zapasów – służy do doskonalenia procesu magazynowania i najlepszego rozmieszczenia towarów na półkach jak to tylko możliwe.

Wypadkową tych trzech ściśle powiązanych procesów jest dostosowanie stanu magazynowego do aktualnych potrzeb na rynku. Często trudno jest oszacować rzeczywisty poziom zapasów, który będzie w danym momencie odpowiedni. Wynika to ze zmiennych warunków rynkowych, które objawiają się w postaci sezonowych szczytów i dołków sprzedaży. Zazwyczaj magazyn logistyczny przygotowuje prognozy zapotrzebowania na podstawie:

  • analizy danych sprzedażowych – co jest do pewnego stopnia obarczone błędami niedoszacowania – nie da się również “odgadnąć” przyszłości.
  • wskaźników – jednym z najczęściej wykorzystywanych jest wskaźnik rotacji zapasów.

Aby sprostać wyzwaniu zapewnienia optymalnego poziomu utrzymania zapasów niektóre przedsiębiorstwa stosują metodę Wilsona.

Czym jest formuła Wilsona? 

Jest to wzór opracowany przez R.H.Wilsona, który może być stosowany w praktyce zarządzania zapasami. Pozwala na zastosowanie balansu pomiędzy sytuacją wysokich kosztów magazynowania (wysoki stan zapasów) a ryzykiem opóźnień w dostawach (metoda “just in time”). Ta metoda opiera się na formule:

Q = √(2KD/G)

gdzie:

Q – najlepsza możliwa wielkość zamówienia,

D – zapotrzebowanie na towar w danym okresie,

K – koszt jednego zamówienia,

G – koszt składowania jednostki zapasu w danym okresie.

 

Dzięki tej metodzie można lepiej dopasować ilość kupowanych produktów do zapotrzebowania w dłuższym okresie. Dodatkowo pozwala to tak oszacować terminy dostaw i wielkość zamówień, aby nie było przestojów a towar był zawsze na czas. Oczywiście ta metoda nie sprawdzi się zawsze i nie u każdego przedsiębiorcy.

Kto może zastosować ten sposób zarządzania zapasami? 

Formuła Wilsona jest obarczona pewnymi wadami, które obejmują dwie pozycje:

  • metoda zakłada, że na przestrzeni całego okresu działalności firmy występuje stałe zapotrzebowanie na określony towar,
  • formuła nie uwzględnia wahań cenowych i przyjmuje stały poziom kosztów.

Jak wynika z powyższych punktów jest to odpowiedni sposób na zarządzanie zapasami w niektórych firmach, które potrzebują stałych dopływów materiałów bądź towarów w prognozowanym okresie. Pozostałe przedsiębiorstwa muszą wybrać inne metody, prowadząc swoje magazyny logistyczne. Jednocześnie firma, której uda się wdrożyć metodę Wilsona, będzie mogła cieszyć się z dużej optymalizacji kosztów.

Korzyści dla firmy stosującej EOQ 

Formuła jest również znana pod nazwą EOQ – czyli “economic odrder quantity”. Po polsku to ekonomiczna wielkość zamówienia. Korzystający z tej metody mogą lepiej zarządzać kategoriami zapasów i zyskują liczne korzyści:

  • zmniejszają koszty wynikające z zakupu i przechowywania zapasów,
  • potrafią lepiej określić wielkość zamówienia,
  • wykluczają możliwość nadmiaru bądź niedoboru towarów,
  • zachowują margines bezpieczeństwa zachowania stanu swoich zapasów.

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne